Bert schutter

over de waarneming

(fotoproject – formaat: 2 maal 48 x 46 cm)